Tìm kiếm thông tin

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Phân biệt co va cp , co cp là gì ?

 C/O(certificate of origin): Là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, là văn bản do tổ chức thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hoá cấp dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ và chỉ rõ xuất xứ của hàng hoá đó.

Trong những trường hợp sau, giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan:
+ Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước được việt nam cho
hưởng các ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan theo quy định của pháp luật việt nam và theo các điều ước quốc tế mà việt nam ký kết hoặc gia nhập, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó.
+ Hàng hoá có xuất xứ từ những nước được việt nam cho hưởng các ưu đãi  theo thuế xuất tối hệ quốc Việt nam trên cơ sở có đi có lại hoặc cơ sở đơn phương.
Trong trường hợp không có giấy chứng nhận xuất xứ thì người nhập khẩu phải có cam kết hàng hoá có xuất xứ từ những nước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung cam kết đó.
+ Hàng hoá thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt nam hoặc theo các điều ước quốc tế hai bên hoặc nhiều bên mà Việt nam và nước hoặc nhóm nước cùng là thành viên.
+ Hàng hoá thuộc diện do Việt nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát.
+ Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng
Ông/bà có thể tìm hiểu rõ hơn về chứng nhận xuất xứ hàng hoá cũng như thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá tại các văn bản sau: Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá, Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá.- C/Q ( certificate of quality): là giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế.
Chứng nhận hợp chuẩn là hoặc động tự nguyện đối với mọi tổ chức, cá nhân.
Ông/bà có thể tìm hiểu tại các văn bản sau: Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006, Nghị định số 127/2007 NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.
Tất cả các vật liệu xây dựng đều phải được kiểm tra xuất xứ, chất lượng trước khi đưa vào công trình để sử dụng.Việc yêu cầu kiểm tra C/O, C/O của loại vật liệu xây dựng nào phụ thuộc vào nội dung đã thoã thuận trong hồ sơ dự thầu của các nhà thầu và hợp đồng thi công đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu.


Theo Sở xây dựng TP.HCM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Giới thiệu
Hoạt động kinh doanh
Dự án đang thi công
Văn phòng chính
» Giới thiệu công ty
» Cung cấp và thi công hệ thống điều hòa trung tâm và thương mại
» Cao ốc Yến Phượng 58 Phạm Ngọc Thạch ,Q.3
74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú , Tp HCM
» Thế mạnh
» Tư vấn thiết kế Đhkk và Thông gió
» Văn phòng làm việc ACB Cao Thắng
Tel : 08 3812 3189 (*807)
» Giá trị cốt lõi
» Cung cấp và thi công hệ thống thông gió
» Cao ốc văn phòng 159 Nguyễn Du
Fax : 08 3842 6668
» Video giới thiệu
» Sản xuất máng điện , trunking
» Khách sạn Monglight Nguyễn Trãi
Hotline : 097 652 5242 ( Mr.Phú )